Katamarány - elektrický pohon

PŘI NAVRHOVÁNÍ A STAVĚNÍ KATAMARÁNŮ DÁVÁME VELMI DŮLEŽITÝ VÝZNAM NA EKOLOGII A OPTIMALIZACI NÁKLADŮ NA PROVOZ LODĚ. 

V našich jednotkách používáme elektrický pohon, který nám umožňuje minimalizovat emise výfukových plynů a eliminovat hluk. To je obzvláště důležité, pokud řídíme katamarán ve vodách, kde je použití spalovacích motorů zakázáno.
S využitím potenciálu obnovitelných zdrojů energie nabízíme našim klientům možnost dobíjení pohonu ze solárních baterií. Jedná se o řešení, které vám umožní prodloužit dobu plavby a optimalizovat provozní náklady.

Používáme také tradiční řešení, kdy na katamarán instalujeme generátor energie, který bude v některých případech nezbytný pro správné zásobování lodi elektřinou.